Видин бул.Панония 1
0876477805

Ремонт и тест на дизелови комън реил дюзи стенд Bosch Delphi

Проверка на дизелови инжектори и помпи ГНП

Дизел Център